icon2

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 5.99%ต่อปี เริ่ม 1 ต.ค. 64

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 5.99%ต่อปี

สมาชิกสามารถโหลดใบขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ ซึ่งเป็นผลมาจากประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ ที่นี่

สมาชิกสามารถโหลดใบขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ ที่นี่

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

ข่าวอื่นๆของสหกรณ์ฯ

 

dec641

 

 stop102

 

 

committee641

 

 

 

ลดดอกเบี้ยเงินกู้

 

load covid3

 

  covid icon

 

 

checkdiv64 1

 

 

billpayment saving1

 

billpayment payloan1

 

 

saving opq2

 

 

 

 saving from2564

 

 

annualReport2563

 

 

covid1999

 

 

new somtob

 

 

 schorla64 12

 

 

 SavingOnSaturday

 

 

 

skip outing64

 

 

 

กำหนดการสมัคร สสสท.

 

 

find ownner53

 

 

 

Covid 2

 

 

 

 

เชิญเปิดบัญชีเงินฝาก

 

 

 

 

 

dec saving interest64

 

 

 

 

secutities1

 

 

 

 

อบรมออนไลน์

 

 

คลิกที่นี่ เพื่ออบรมและทำแบบทดสอบ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

annual report62 

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562stopstksomtop1  

 

srn 63 

 

 

wit1 63

 

 งดซื้อหุ้น

 

 deeka 20190523

 

 

prk coop 62 

 

prk coop62 3 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
เงินกู้ที่ใช้ บุคคล
หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.30%(1เม.ย.63)
เงินกู้ที่ใช้หุ้น
และหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.30%(1เม.ย.63)
   

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทบัญชี อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
บัญชีออมทรัพย์(สีแดง) 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ(สีเขียว) 3.00%
พิเศษรายเดือน(สีเหลือง) 3.50%

icon fscct62

icon fscct62

การย้ายหน่วยของสมาชิกบำนาญ

promo linebot

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

ธนาคาร+สาขาเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(5) PromptPay 0-9940-00451-15-6

ภาพข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

การขอหนังสือรับรองหุ้นและเงินฝาก

punphol 3B

Download เอกสารคำขอกู้ต่างๆ

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com