การให้บริการด้านเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีแดง)

 • - อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 บาทต่อปี
  - เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาทขึ้นไป
  - คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน ทบต้นให้ทุกเดือน
  - สามารถ ฝาก ได้ทุกวันทำการ
  - สามารถ ถอน ได้ทุกวันทำการ
หมายเหตุ  รับฝาก ทั้งสมาชิกปกติ และ สมาชิกสมทบ

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมุดเงินฝากเล่มสีเขียว )

 • - อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 บาทต่อปี
  - เปิดบัญชีครั้งแรก 10,000 บาทขึ้นไป
  - คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน ทบต้นให้ทุกเดือน
  - สามารถ ฝาก ได้ทุกวันทำการ
  - สามารถ ถอน ได้เดือนละ 1 ครั้ง (ถ้าต้องถอนเกินเดือนละ 1 ครั้ง ถ้าต้องถอนมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมถอน 1% ของเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท)
หมายเหตุ  รับฝากทั้งสมาชิกปกติและสมาชิกสมทบ

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน (สมุดเงินฝากเล่มสีเหลือง)

 • - อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 บาทต่อปี
  - ฝากตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 25,000 บาท
  - ฝากเท่าๆ กันทุกเดือน ระยะเวลา 24 เดือน
  - เปิดได้คนละ 1 บัญชี
หมายเหตุ ไม่รับฝากจากสมาชิกสมทบ

 


 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com