ดาวน์โหลดคำร้องและคำขอกู้ต่างๆ 

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
star ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (F100) 
คำร้องเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือ เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน(F101)
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเงินฝาก(F102)
คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต, คู่สมรส, บุตร, บิดามารดาเสียชีวิต(F103)
ใบสมัครสมาชิกสมทบ(F104) 
คำร้องขอรับเงินทุนการศึกษาบุตร(F105) 
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(F106A) 
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์-กรณีคู่สมรส(F106B) 
ฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ(F1077)
ใบคำร้องขอใช้บริการฝาก - ถอน เงินฝากสหกรณ์ฯ ผ่านระบบ ATM ธ.กรุงศรีฯหรือ ธ.กรุงไทย(F109)
ใบคำร้องขอรับรองเอกสาร(F999)
ใบลาออก(สหกรณ์ฯ)(F000)
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ *ดำเนินการที่สหกรณ์ฯเท่านั้น*
หนังสือยินยอมในการหักเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ(FG02)
หนังสือยินยอมให้หักเงินจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น(กรณีสมาชิกสังกัด อบต./เทศบาลตำบล)
หนังสือเพิ่ม/เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
ใบมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แทนสมาชิก
ใบขอรับสิทธิ์การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ สำหรับสมาชิกที่อายุ 56 ปีขึ้นไปที่ยื่นขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ(ยื่นขอที่สนง.เขตฯ)
ใบขอเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
ใบขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการเงินกู้สามัญATM
 แบบลงทะเบียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิก    [WORD]  [PDF]
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ 2
ใบขอรับสวัสดิการสมาชิกครองโสดหรือไม่มีบุตร
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ PDPA
หนังสือแสดงความยินยอม(Consent Form)
 
 
 
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระหนี้
   
   
 แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้แทนสมาชิก
 ใบสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
 แบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
  
   

แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด

ใบลาออกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ(Tran00)
ใหนังสือขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์(Tran01)
ใหนังสือยินยอมให้หักเงิน ธ.กรุงไทย(Tran02) *เฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนอยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น
   
   
แบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์
(แนบสลิปเงินเดือนพร้อมสำเนาBookbank ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งสองรายการ)
คำขอกู้ฉุกเฉิน(L101.doc)
   
   
แบบฟอร์มการกู้สามัญ 
คำขอกู้สามัญ(55_L106) 
   
   
แบบฟอร์มการกู้วิทยฐานะ
คำขอกู้วิทยฐานะของสมาชิก(L112A) 
   
   

แบบฟอร์มการกู้ "สามัญ ATM" 

คำขอกู้ "สามัญ ATM"(L115Atm) 
   
   

แบบฟอร์มการกู้สามัญรวมหนี้  
(แนบสลิปเงินเดือน+สำเนาBookbank ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งสองรายการ)

คำขอกู้สามัญรวมหนี้(L116srn)
    
   

แบบฟอร์มการกู้บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19(3) (โครงการใหม่ 1 มีนาคม 2565)

 คำขอกู้บรรเทาความเดือดร้อนจาก Covid-19 PLUS(L117Cv)
   
   
แบบฟอร์มการกู้ฉุกเฉินปันสุข 
  คำขอกู้ฉุกเฉินปันสุข
 
แบบฟอร์มการกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  คำขอกู้เพื่อการศึกษา
 
 
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
นโยบาย Cookies

เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯมีการจัดเก็บข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบคุกกี้ กดปุ่ม "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งานคุกกี้