ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2504  โดยใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ครูเชียงราย จำกัดสินใช้"
จากสมาชิกเริ่มต้นก่อตั้ง 408 คน ทุนดำเนินการเริ่มต้น 12,550 บาท และ ได้จด ทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2512 สหกรณ์ฯ ได้มีความ เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ เป็นสหกรณ์ฯ ขนาดใหญ่

 change name coop 

ภาพสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์

 

ในระยะเริ่มแรกของการดำเนินการ ได้อาศัยอาคารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย
เป็นที่ดำเนินกิจการของ สหกรณ์ฯ

Office V1

 ภาพสำนักงานหลังแรก

 

ต่อมาได้มีการจัดซื้อที่ดินในเนื้อที่ 2 งานเศษและสร้างอาคารสำนักงานของสหกรณ์ฯ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 494 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย( ตรงกันข้ามกับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ )

Office V2

ภาพอาคารสำนักงานหลังที่ 2 บริเวณหลังโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 

ดำเนินกิจการมาหลายปี ก็ประสบปัญหาอาคารคับแคบ และปัญหาพื้นที่จอดรถ เมื่อสมาชิกมาติดต่องานกับสหกรณ์ฯ
ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงได้ จัดหาสถานที่สร้างสำนักงานใหม่ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่สมาชิก โดยขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เป็นเงิน 30 ล้านบาท
แยกเป็นค่าที่ดิน 20 ล้านบาท และสร้าง อาคารสำนัก งาน 10 ล้านบาท

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 402 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ( ตรงกันข้ามกับทางเข้าสถาบัน ราชภัฎเชียงราย )
และได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

Office V30 makeing
ภาพการก่อสร้างอาคารหลังปัจจุบัน

 

Office V30 Openning

ภาพพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังปัจจุบัน

 

Office V32

ภาพพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังปัจจุบัน

 

 

IMG 9289 2

ภาพอาคารสำนักงานปัจจุบัน

 

IMG 9270 3

ภาพอาคารสำนักงานปัจจุบัน

 

หอประชุมช้างเงินก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556

IMG 6852 3

ภาพอาคารหอประชุมช้างเงิน

 

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com