icon2

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 6.30%ต่อปี

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 6.30%ต่อปี

สหกรณ์ฯ ออกโครงการเงินกู้ใหม่ เงินกู้สามัญ ATM ให้สิทธิ์สูงสุด 500,000 บาท

สหกรณ์ฯ ออกโครงการเงินกู้ใหม่ "เงินกู้สามัญATM" เริ่ม 1 เม.ย. 2563

สหกรณ์ฯ ขอเลื่อนการออกไปพบปะสมาชิกตามหน่วยต่างๆ

เลื่อนการออกพบปะสมาชิกตามหน่วยต่างๆ

ข่าวอื่นๆของสหกรณ์ฯ

 

com64 1

 

audit check64 

sv endy2563 2

 

 

stop 6310

 

 

 

committee63 1

 

 

 announce loancovid 1

 

 

scholarship 2563

 

welfare4covid1

 

 

 

 

secutities1

 

 

 

 

 

อบรมออนไลน์

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

annual report62 

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562stopstksomtop1  

 

srn 63 

 

 

saman63

 

wit1 63

 

 งดซื้อหุ้น

 

 deeka 20190523

 

 

prk coop 62 

 

prk coop62 3 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
เงินกู้ที่ใช้ บุคคล
หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.30%(1เม.ย.63)
เงินกู้ที่ใช้หุ้น
และหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.30%(1เม.ย.63)
   

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทบัญชี อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
บัญชีออมทรัพย์(สีแดง) 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ(สีเขียว) 3.00%
พิเศษรายเดือน(สีเหลือง) 4.00%

icon fscct62

icon fscct62

การย้ายหน่วยของสมาชิกบำนาญ

promo linebot

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

ธนาคาร+สาขาเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(8) ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย
050-110-039-000
(9) PromptPay 0-9940-00451-15-6

ภาพข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

การขอหนังสือรับรองหุ้นและเงินฝาก

punphol 3B

Download เอกสารคำขอกู้ต่างๆ

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com