icon2

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 5.99%ต่อปี เริ่ม 1 ต.ค. 64

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 5.99%ต่อปี

สมาชิกสามารถโหลดใบขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ ซึ่งเป็นผลมาจากประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ ที่นี่

สมาชิกสามารถโหลดใบขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ ที่นี่

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

ข่าวอื่นๆของสหกรณ์ฯ

 stop save4

 

441

 

 

1653463720165

 

 เงินกู้เพื่อการศึกษา

 

Wmembertion

 

cmt2reg

 

schorla65 

 

 

 

 mry6a

 

สหกรณ์ดีเด่นโดยชสอ.

 

 

  cv22icon

 

 

แจ้งเตือน 

 

 

ผลการศึกษาสภาพปัจจะบันปัญหาฯ

 

  ทุนบุตร65

 

 

  rq joinus
f word f pdf

 

 

 

ลดดอกเบี้ยเงินกู้

  

 

billpayment saving1

 

billpayment payloan1

 

 

saving opq2

 

 

 

  saving from2564

 

 

new somtob

 

 

  

  SavingOnSaturday

 

 

 

อบรมออนไลน์

คลิกที่นี่ เพื่ออบรมและทำแบบทดสอบ

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

 


stopstksomtop1  

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
เงินกู้ทุกประเภท(ยกเว้น สวัสดิการโควิด,ฉ.ปันสุข) 5.99%
เงินกู้สามัญสวัสดิการโควิด+ 4.99%
เงินกู้ฉุกเฉินปันสุข 3.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทบัญชี อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
บัญชีออมทรัพย์(สีแดง) 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ(สีเขียว) 3.00%
   

icon fscct62

icon fscct62

การย้ายหน่วยของสมาชิกบำนาญ

promo linebot

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

ธนาคาร+สาขาเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(5) PromptPay 0-9940-00451-15-6

ภาพข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.crtc.co.th/webjml/#sigFreeIdca3ea30f76
 

วารสาร

web Journal

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

การขอหนังสือรับรองหุ้นและเงินฝาก

punphol 3B

Download เอกสารคำขอกู้ต่างๆ

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com