icon2

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 5.99%ต่อปี เริ่ม 1 ต.ค. 64

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 5.99%ต่อปี

สมาชิกสามารถโหลดใบขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ ซึ่งเป็นผลมาจากประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ ที่นี่

สมาชิกสามารถโหลดใบขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ ที่นี่

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

ข่าวอื่นๆของสหกรณ์ฯ

 เสนอราคาเบี้ยประกันกลุ่ม2565

 

endyear64 service

 

อนุกรรมการ 2565

 

 pansook

 

 ผลการลงคะแนนสรรหา

 

 

  rq joinus
f word f pdf

 

 

 

รับสมัครสมาชิกสมาคมฯ กอง 2 ไม่จำกัดอายุ Download ใบสมัครสมาคมฯ 2

 

 

a1

 

 

dec641

 

 

 

ลดดอกเบี้ยเงินกู้

 

load covid3

 

   covid icon

 

 

checkdiv64 1

 

 

billpayment saving1

 

billpayment payloan1

 

 

saving opq2

 

 

 

  saving from2564

 

 

annualReport2563

 

 

covid1999

 

 

new somtob

 

 

  schorla64 12

 

 

  SavingOnSaturday

 

 

กำหนดการสมัคร สสสท.

 

 

find ownner53

 

 

 

 

  

 

 

dec saving interest64

 

 

 

 

secutities1

 

 

 

 

อบรมออนไลน์

 

 

คลิกที่นี่ เพื่ออบรมและทำแบบทดสอบ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

annual report62 

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562stopstksomtop1  

 

srn 63 

 

 

wit1 63

 

  งดซื้อหุ้น

 

  deeka 20190523

 

 

prk coop 62 

 

prk coop62 3 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
เงินกู้ที่ใช้ บุคคล
หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.30%(1เม.ย.63)
เงินกู้ที่ใช้หุ้น
และหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.30%(1เม.ย.63)
   

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทบัญชี อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
บัญชีออมทรัพย์(สีแดง) 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ(สีเขียว) 3.00%
พิเศษรายเดือน(สีเหลือง) 3.50%

icon fscct62

icon fscct62

การย้ายหน่วยของสมาชิกบำนาญ

promo linebot

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

ธนาคาร+สาขาเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(5) PromptPay 0-9940-00451-15-6

ภาพข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.crtc.co.th/webjml/#sigFreeIdca3ea30f76
 

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

การขอหนังสือรับรองหุ้นและเงินฝาก

punphol 3B

Download เอกสารคำขอกู้ต่างๆ

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com