นายมงคล  ชุมภูรัตน์

อ.เวียงเชียงรุ้ง

 

นายเจริญศักดิ์  หาญภักดีสกุล

อ.พาน 1

 

นายสมบัติ  คำเงิน

อ.แม่จัน 2

 

นายสมเพชร  โนสี

อ.แม่ฟ้าหลวง

 

นายธีรพล  จันทาพูน

อ.เทิง 1

 

นางยุพา  ธนะศิริวงษ์

อ.ขุนตาล

 

นายธีรภาพ  จันทวรรณ

อ.เมือง 1

 

นางฉวีวรรณ  คำสมุทร

อ.เมือง 3

 

นายถนัด  โปทาวี

อ.แม่ลาว

 

นายประเสริฐ  ชินวะโร

อ.ป่าแดด

 

นายสมบูรณ์  สุตวงค์

อ.ดอยหลวง

 

นายอุดม  บุดดี

อ.เวียงแก่น

 

นายสมฤทธิ์  แก๊สสูงเนิน

อาชีวศึกษา 1

นายนฤเบศ  เมืองอินทร์

อาชีวศึกษา 2

 

ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

ม.ราชภัฎเชียงราย

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com