เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯออนไลน์

 

 

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

 

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน..

ตารางการออกสัญญาเงินกู้

เงินกู้สามัญ(ส_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน 

เงินกู้วิทยฐานะ(วฐ)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้ฉุกเฉิน/ฉุกเฉินATM(ฉ_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน
ยกเว้น ผู้ที่ไม่มีรายการหักรายเดือน
สามารถออกสัญญาได้ทุกวันทำการ

 


 

เงินกู้สามัญรวมหนี้(สร)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้พิเศษ
- ทุกวันทำการ..

 

 


 

หมายเหตุ

เดือนสิ้นปีบัญชี การออกสัญญาจะเปลี่ยนไปจากปกติ ดังนั้นขอให้สมาชิกติดตามดูจากประกาศของสหกรณ์ฯอีกครั้ง

QR Code ของสหกรณ์ฯ

qrcode

http://www.crtc.co.th

รายงานสภาพอากาศ

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯ หยุดทำการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559(ชดเชยวันมาฆบูชา)) พิมพ์ อีเมล

 

 

..


 
ประกาศกำหนดหมายเลขผู้สมัครและแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการดำเนินการ หน่วยอาชีวศึกษา1 ประจำปี 2559 พิมพ์ อีเมล

 

 

..


 
สหกรณ์ฯ หยุดทำการวันที่ 26 ก.พ.59(วันสหกรณ์แห่งชาติ) พิมพ์ อีเมล

 

..


 
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559 พิมพ์ อีเมล

 

..


 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 พิมพ์ อีเมล

 

 

..


 
คำพิพากษา หมายเลขดำที่๑๑๕๙/๒๕๕๕ ดดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๒๐/๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล

 

..


 
สสอค.เปิดรับสมาชิกใหม่ อายุไม่เกิน 50 ปี(ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.59) พิมพ์ อีเมล

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062 027 2389

**อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.19 บาท/ศพ)**

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร สสอค.(ปกติ) ที่นี่ ***

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร สสอค.(สมทบ) ที่นี่ ***

..

 


 
สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิก ถึงสิ้นเดือนมีนาคม2559 พิมพ์ อีเมล

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062 027 2389

## อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.80 บาท/ศพ) ##

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(สามัญ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)

..


 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 มกราคม 2559 พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
เอกสารประกอบคำขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
สมาชิกโปรดทราบ.. พิมพ์ อีเมล

** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 27 ส.ค. 2558 **

..

 


 

 

การรับสมาชิกใหม่

รับสมาชิกใหม่ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือนตลอดปี ใช้หลักฐานประกอบใบสมัครดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์(รพ.เท่านั้น)
  4. สลิปเงินเดือน (เพื่อแสดงว่า ได้รับเงินเดือนแล้ว)
  5. อบรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน

  6. **รับอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์**


ข่าวจาก ปปง.

 

ระวังมิจฉาชีพโทรมาหลอกให้
โอนเงินผ่านATM
**อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด**
..

การรับสมาชิกสมทบ

 


..

วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

 

วิธีการกู้ฉุุกเฉินผ่าน ATM

 

อัตราแลกเปลี่ยน

คำนวณเงินแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมัน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

รวมลิงค์ข้อมูลการลงทุน

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลการลงทุน

 

http://pagead2.googlesyndication.com/simgad/12704584011261303148

สถิติการเข้าชมเว็บสหกรณ์ฯ

 

เลขบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร + สาขา หมายเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(8) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ 677-2-11865-6

...

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
1.ออมทรัพย์ 2.00%
2.ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
3.ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 24 เดือน 5.00%
..
4.ออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ
--
--
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
6 เดือน 4.45%
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
12 เดือน 4.65%อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้ที่ใช้ บุคคล หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.55%
2. เงินกู้ที่ใช้ หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.30%

ชสอ.และสสอค.

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด