เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯออนไลน์

 

 

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

 

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน..

ตารางการออกสัญญาเงินกู้

เงินกู้สามัญ(ส_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน 

เงินกู้วิทยฐานะ(วฐ)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้ฉุกเฉิน/ฉุกเฉินATM(ฉ_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน
ยกเว้น ผู้ที่ไม่มีรายการหักรายเดือน
สามารถออกสัญญาได้ทุกวันทำการ

 


 

เงินกู้สามัญรวมหนี้(สร)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้พิเศษ
- ทุกวันทำการ..

 

 


 

หมายเหตุ

เดือนสิ้นปีบัญชี การออกสัญญาจะเปลี่ยนไปจากปกติ ดังนั้นขอให้สมาชิกติดตามดูจากประกาศของสหกรณ์ฯอีกครั้ง

QR Code ของสหกรณ์ฯ

qrcode

http://www.crtc.co.th

รายงานสภาพอากาศ

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การรับสมาชิกใหม่

รับสมาชิกใหม่ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือนตลอดปี ใช้หลักฐานประกอบใบสมัครดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์(รพ.เท่านั้น)
  4. สลิปเงินเดือน (เพื่อแสดงว่า ได้รับเงินเดือนแล้ว)
  5. งด..รับ เดือนพ.ย.58-ม.ค.59

  6. **รับอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์**


การรับสมาชิกสมทบ

 

**หมายเหตุ**
งดรับ 1-31 ธ.ค.58

..

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 2559 พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 

 
ประกาศรับสมัครอนุกรรมการ ประจำปี 2559 พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 

 
ประกาศผลสรรหากรรมการ 2559 พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 

 
ผลการนับคะแนนการสรรหาประธานกรรมการ สอ.ครูเชียงราย จำกัด พิมพ์ อีเมล

 

- - - - # # # # # - - - -


 
กำหนดรางวัลและการจับรางวัล โครงการ "เพิ่มหุ้นลุ้นโชค 2 ต่อ" พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 
กำหนดวันให้บริการแก่สมาชิกในเดือนธันวาคม 58 พิมพ์ อีเมล

 

...

 
เงินฝากโครงการ "ออมเพื่อพ่อ" 1 พ.ย.58 -31 ม.ค.59 พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
สหกรณ์ฯ งดรับสมาชิก ตั้งแต่เดือน พ.ย.58 ถึง ม.ค.59 พิมพ์ อีเมล

 

 

...

 


 
สหกรณ์ฯปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 พิมพ์ อีเมล

 

 

 


 
เอกสารประกอบคำขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
สมาชิกโปรดทราบ.. พิมพ์ อีเมล

** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 27 ส.ค. 2558 **

..

 


 

 
โปรดทราบ..การยื่นคำขอกู้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯในกรณีดังต่อไปนี้... พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานประจำปี2557 พิมพ์ อีเมล

..

 


 

 
เปิดแล้วบริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่าน ATM วงเงินสูงสุด 200,000 บาท เริ่มส่งคำขอได้ตั้งแต่ 7 พ.ค.58 พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
การให้ทุนสนับสนุนการออมฯ ในโรงเรียน ประจำปี 2558 พิมพ์ อีเมล

โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการออมในโรงเรียนจากสหกรณ์ฯ

ให้ส่งผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการออมในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2558

พร้อมทั้งแนบสำเนาสมุดคู่ฝากที่นำเงินออมเข้าฝากไว้กับสหกรณ์ฯ

**ต้องเปิดบัญชีเงินฝากโครงการฯ ไว้กับสหกรณ์ฯ ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2558**

 

..


 

 

 
สสอค.เปิดรับสมาชิกใหม่ อายุไม่เกิน 60 ปี พิมพ์ อีเมล

 

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062 027 2389

 

**อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.35 บาท/ศพ)**

 

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร สสอค.(ปกติ) ที่นี่ ***

..

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร สสอค.(สมทบ) ที่นี่ ***

..

 


 

ข่าวจาก ปปง.

 

ระวังมิจฉาชีพโทรมาหลอกให้
โอนเงินผ่านATM
**อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด**
..

วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

 

วิธีการกู้ฉุุกเฉินผ่าน ATM

 

อัตราแลกเปลี่ยน

คำนวณเงินแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมัน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

รวมลิงค์ข้อมูลการลงทุน

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลการลงทุน

 

http://pagead2.googlesyndication.com/simgad/12704584011261303148

สถิติการเข้าชมเว็บสหกรณ์ฯ

 

เลขบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร + สาขา หมายเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(8) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ 677-2-11865-6

...

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
1.ออมทรัพย์ 2.00%
2.ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
3.ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 24 เดือน 5.00%
..
4.ออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ
--
--
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
6 เดือน 4.45%
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
12 เดือน 4.65%อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้ที่ใช้ บุคคล หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.80%
2. เงินกู้ที่ใช้ หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.55%

ชสอ.และสสอค.

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด