เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯออนไลน์

 

 

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

 

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน..

ตารางการออกสัญญาเงินกู้

เงินกู้สามัญ(ส_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน 

เงินกู้วิทยฐานะ(วฐ)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้ฉุกเฉิน/ฉุกเฉินATM(ฉ_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน
ยกเว้น ผู้ที่ไม่มีรายการหักรายเดือน
สามารถออกสัญญาได้ทุกวันทำการ

 


 

เงินกู้สามัญรวมหนี้(สร)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้พิเศษ
- ทุกวันทำการ..

 

 


 

หมายเหตุ

เดือนสิ้นปีบัญชี การออกสัญญาจะเปลี่ยนไปจากปกติ ดังนั้นขอให้สมาชิกติดตามดูจากประกาศของสหกรณ์ฯอีกครั้ง

QR Code ของสหกรณ์ฯ

qrcode

http://www.crtc.co.th

รายงานสภาพอากาศ

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การรับสมาชิกใหม่

รับสมาชิกใหม่ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือนตลอดปี ใช้หลักฐานประกอบใบสมัครดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์(รพ.เท่านั้น)
  4. สลิปเงินเดือน (เพื่อแสดงว่า ได้รับเงินเดือนแล้ว)


กำหนดหมายเลขผู้สมัครและแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการดำเนินการ พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 31 ธ.ค.57-5 ธ.ค.57 พิมพ์ อีเมล

 

..

 

 


 
ออมเพื่อพ่อ รับของสมนาคุณ "ร่มสวย ถ้วยเก๋" พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
ประกาศผลการจับรางวัลคูปอง พิมพ์ อีเมล

 

..


 
โปรดทราบ..สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้..จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน..ตามข้อบังคับ พิมพ์ อีเมล

 

...

 


 

 
ประกาศผลการให้ทุนสนับสนุนการออมในโรงเรียน ประจำปี 2557 พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 

 
สหกรณ์ฯ งดรับสมาชิกใหม่ในเดือนธ.ค.57 และ ม.ค.58 พิมพ์ อีเมล

..


 
การรับสมัครเลือกตั้งอนุกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 พิมพ์ อีเมล

 

..


 
ผลการนับคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 

 
กำหนดวันให้บริการเพื่อเตรียมปิดบัญชีสิ้นปี พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย รับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ อายุ 51-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ พิมพ์ อีเมล

..

 


 
สส.ชสอ.เปลี่ยนอายุการรับสมัครสมาชิก จากรับอายุไม่เกิน 60 ปี เป็น รับอายุไม่เกิน 58 ปี เริ่ม 1 ม.ค.58 พิมพ์ อีเมล

 

 

...

 


 

 
สสอค.เปิดรับสมาชิกใหม่ อายุไม่เกิน 50 ปี พิมพ์ อีเมล

 

 

**อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.35 บาท/ศพ)**

..

*** อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท ที่นี่ ***

..

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร(ปกติ) ที่นี่ ***

..

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร(สมทบ) ที่นี่ ***

..

ค่าสมัคร 4,440 บาท

 


 
สสอค. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพิ่ม.. ในส่วนที่ไม่พอจ่ายของปี 2555 และ 2556 พิมพ์ อีเมล

สามารถชำระได้ตั้งแต่วันนี้ - 30  ธันวาคม 2557

..


 
สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิก อายุไม่เกิน 60 ปี.. พิมพ์ อีเมล

 

** กรุณาเตรียมหลักฐาน อย่างละ 2 ชุด **

ค่าสมัคร 4,840 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(ปกติ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)

..

 


 

วารสารประจำเดือน

ฉบับที่ 1/2557

ฉบับที่ 2/2557

วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

 

วิธีการกู้ฉุุกเฉินผ่าน ATM

 

อัตราแลกเปลี่ยน

คำนวณเงินแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมัน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

รวมลิงค์ข้อมูลการลงทุน

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลการลงทุน

 

http://pagead2.googlesyndication.com/simgad/12704584011261303148

สถิติการเข้าชมเว็บสหกรณ์ฯ

 

เลขบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร + สาขา หมายเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ธนชาติ สาขาเชียงราย 375-2-14651-6
(8) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(9) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ 677-2-11865-6

...

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
1.ออมทรัพย์ 2.00%
2.ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
3.ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 24 เดือน 5.00%
4.ออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษ "ออมเพื่อพ่อ" --
--
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
6 เดือน 4.45%
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
12 เดือน 4.65%
* สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งสมาชิกและสมาชิกสมทบ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้ที่ใช้ บุคคล หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
7.00%
2. เงินกู้ที่ใช้ หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.75%

ชสอ.และสสอค.

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด