เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯออนไลน์

 

 

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

 

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน..

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ตารางการออกสัญญาเงินกู้

เงินกู้สามัญ(ส_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน 

เงินกู้วิทยฐานะ(วฐ)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้ฉุกเฉิน/ฉุกเฉินATM(ฉ_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน
ยกเว้น ผู้ที่ไม่มีรายการหักรายเดือน
สามารถออกสัญญาได้ทุกวันทำการ

 


 

เงินกู้สามัญรวมหนี้(สร)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้พิเศษ
- ทุกวันทำการ..

 

 


 

หมายเหตุ

เดือนสิ้นปีบัญชี การออกสัญญาจะเปลี่ยนไปจากปกติ ดังนั้นขอให้สมาชิกติดตามดูจากประกาศของสหกรณ์ฯอีกครั้ง

QR Code ของสหกรณ์ฯ

qrcode

http://www.crtc.co.th

รายงานสภาพอากาศ

การรับสมาชิกใหม่

รับสมาชิกใหม่ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือนตลอดปี ใช้หลักฐานประกอบใบสมัครดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์(รพ.เท่านั้น)
  4. สลิปเงินเดือน (เพื่อแสดงว่า ได้รับเงินเดือนแล้ว)


การไปทัศนศึกษาของสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี และการประชุมสัมมนาฯ พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 
ประกาศผลการสอบ "หนึ่งสหกรณ์ หนึ่งทุน" วันที่ 29 มิ.ย.2557 พิมพ์ อีเมล

..

 

 


 

 
สมาชิกที่กู้สามัญ ต้องชำระให้ครบ 8 เดือนก่อน จึงจะสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 

 
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 พิมพ์ อีเมล

 

 

ดาวน์โหลด ใบคำขอรับทุนบุตร ประจำปี 2557..

..

 


 
การสอบราคาค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ฯ พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 

 
สสอค.เปิดรับสมาชิกใหม่(รอบ ก.ค.57) อายุไม่เกิน 50 ปี (ถึง 31 ก.ค. 57) พิมพ์ อีเมล

 

 

**อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.35 บาท/ศพ)**

..

*** อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท ที่นี่ ***

..

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร(ปกติ) ที่นี่ ***

..

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร(สมทบ) ที่นี่ ***

..

ค่าสมัคร 4,440 บาท

 


 
สสอค. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพิ่ม.. ในส่วนที่ไม่พอจ่ายของปี 2555 และ 2556 พิมพ์ อีเมล

..

 


 
สมาคมฯ งด พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่งวดเดือน มี.ค. 2557 พิมพ์ อีเมล

 

*** สำหรับ สมาชิกบำนาญ ยังคงพิมพ์ใบเสร็จและจัดส่งให้ตามปกติ ***

..

 


 
สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิก อายุไม่เกิน 60 ปี (1-31 พ.ค. 57) พิมพ์ อีเมล

 

** กรุณาเตรียมหลักฐาน อย่างละ 2 ชุด **

ค่าสมัคร 4,040 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(ปกติ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)

..

 


 
การให้ทุนสนับสนุนการออมในโรงเรียน ประจำปี 2557 พิมพ์ อีเมล

 

..


 
สหกรณ์ฯ ยกเลิก การพิมพ์ใบเสร็จให้สมาชิกข้าราชการปกติ เริ่ม ก.พ.2557 พิมพ์ อีเมล

..

 


 

 
สหกรณ์ฯ จ่ายปันผล 14 มกราคม 2557 พิมพ์ อีเมล

 

..


 
โปรดทราบ..สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้..จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน..ตามข้อบังคับ พิมพ์ อีเมล

 

...

 


 

 
สหกรณ์ฯเปิดบริการฉุกเฉินผ่าน ATM ธ.กรุงไทย พิมพ์ อีเมล

 

..

 
ห้ามจอดรถทิ้งไว้ในสำนักงานสหกรณ์ฯ นอกเวลาทำการของสหกรณ์ฯ พิมพ์ อีเมล

 

..


 
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

วารสารประจำเดือน

ฉบับที่ 1/2557

ฉบับที่ 2/2557

วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

 

วิธีการกู้ฉุุกเฉินผ่าน ATM

 

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาทองคำ

ราคาน้ำมัน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

รวมลิงค์ข้อมูลการลงทุน

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลการลงทุน

 

สถิติการเข้าชมเว็บสหกรณ์ฯ

 

เลขบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร + สาขา หมายเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ธนชาติ สาขาเชียงราย 375-2-14651-6
(8) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9

...

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
1.ออมทรัพย์ 2.00%
2.ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
3.ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 24 เดือน 5.00%
4.ออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ85พรรษา --
--
- ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
4 เดือน 4.35%
- ตั้งแต่ 50,000 - 1ล้าน (คนละ 1 บัญชี) 6 เดือน 4.40%
- ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป 9 เดือน 4.50%
- ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
12 เดือน 4.60%
- ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป 18 เดือน 4.80%
- ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้ที่ใช้ บุคคล หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
7.00%
2. เงินกู้ที่ใช้ หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.75%

ชสอ.และสสอค.