เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯออนไลน์

 

 

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

 

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน..

ตารางการออกสัญญาเงินกู้

เงินกู้สามัญ(ส_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน 

เงินกู้วิทยฐานะ(วฐ)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้ฉุกเฉิน/ฉุกเฉินATM(ฉ_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน
ยกเว้น ผู้ที่ไม่มีรายการหักรายเดือน
สามารถออกสัญญาได้ทุกวันทำการ

 


 

เงินกู้สามัญรวมหนี้(สร)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้พิเศษ
- ทุกวันทำการ..

 

 


 

หมายเหตุ

เดือนสิ้นปีบัญชี การออกสัญญาจะเปลี่ยนไปจากปกติ ดังนั้นขอให้สมาชิกติดตามดูจากประกาศของสหกรณ์ฯอีกครั้ง

QR Code ของสหกรณ์ฯ

qrcode

http://www.crtc.co.th

รายงานสภาพอากาศ

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรับสมาชิกใหม่

รับสมาชิกใหม่ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือนตลอดปี ใช้หลักฐานประกอบใบสมัครดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์(รพ.เท่านั้น)
  4. สลิปเงินเดือน (เพื่อแสดงว่า ได้รับเงินเดือนแล้ว)

  5. **รับอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์**


สหกรณ์ฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 
การเลื่อนฟังคำพิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย คดีแพ่ง 1159/2555 พิมพ์ อีเมล

 
หลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ โครงการกู้ยืมเงินเพื่อใช้คืนแก่ทางราชการ(กบข) พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 

 
สสอค. รับสมัครสมาชิกสมทบ ประเภท บิดา-มารดา พิมพ์ อีเมล

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครสมทบ..ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 062 027 2389 (เบอร์ตรง)

..

 


 
สอ.ครูเชียงราย ไม่มีเงินลงทุนใน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พิมพ์ อีเมล

 

 

..


 
สหกรณ์ฯ ให้บริการรับแลกกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับสมาชิก แภมฟรี เสาอากาศพร้อมสาย พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 
แบบสำรวจ ข้อมูลข้าราชการบำนาญที่ต้องการลาออก กบข.และต้องการคืนเงิน กบข.ให้รัฐบาล โดยขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
การให้ทุนสนับสนุนการออมฯ ในโรงเรียน ประจำปี 2558 พิมพ์ อีเมล

โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการออมในโรงเรียนจากสหกรณ์ฯ

ให้ส่งผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการออมในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2558

พร้อมทั้งแนบสำเนาสมุดคู่ฝากที่นำเงินออมเข้าฝากไว้กับสหกรณ์ฯ

**ต้องเปิดบัญชีเงินฝากโครงการฯ ไว้กับสหกรณ์ฯ ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2558**

 

..


 

 

 
สหกรณ์ฯขอเชิญชวนสมาชิกร่วมโครงการลดการใช้น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา พิมพ์ อีเมล

 

 

..


 
สสอค.เปิดรับสมาชิกใหม่ อายุไม่เกิน 50 ปี พิมพ์ อีเมล

 

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062 027 2389

 

**อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.35 บาท/ศพ)**

 

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร(ปกติ) ที่นี่ ***

..

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร(สมทบ) ที่นี่ ***

..

ค่าสมัคร 4,860 บาท

 


 
สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิก อายุไม่เกิน 60 ปี.. พิมพ์ อีเมล

 

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062 027 2389


** กรุณาเตรียมหลักฐาน อย่างละ 2 ชุด **

ค่าสมัคร 4,840 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(ปกติ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)

..

 


 

วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

 

วิธีการกู้ฉุุกเฉินผ่าน ATM

 

อัตราแลกเปลี่ยน

คำนวณเงินแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมัน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

รวมลิงค์ข้อมูลการลงทุน

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลการลงทุน

 

http://pagead2.googlesyndication.com/simgad/12704584011261303148

สถิติการเข้าชมเว็บสหกรณ์ฯ

 

เลขบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร + สาขา หมายเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(8) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ 677-2-11865-6

...

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
1.ออมทรัพย์ 2.00%
2.ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
3.ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 24 เดือน 5.00%
4.ออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ
--
--
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
6 เดือน 4.45%
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
12 เดือน 4.65%
* สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งสมาชิกและสมาชิกสมทบ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้ที่ใช้ บุคคล หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.90%
2. เงินกู้ที่ใช้ หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.65%

ชสอ.และสสอค.

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด