เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯออนไลน์

 

 

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

 

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน..

ตารางการออกสัญญาเงินกู้

เงินกู้สามัญ(ส_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน 

เงินกู้วิทยฐานะ(วฐ)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้ฉุกเฉิน/ฉุกเฉินATM(ฉ_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน
ยกเว้น ผู้ที่ไม่มีรายการหักรายเดือน
สามารถออกสัญญาได้ทุกวันทำการ

 


 

เงินกู้สามัญรวมหนี้(สร)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้พิเศษ
- ทุกวันทำการ..

 

 


 

หมายเหตุ

เดือนสิ้นปีบัญชี การออกสัญญาจะเปลี่ยนไปจากปกติ ดังนั้นขอให้สมาชิกติดตามดูจากประกาศของสหกรณ์ฯอีกครั้ง

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 พิมพ์ อีเมล

 

 

..


 
สมาชิกที่อยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้กรุณายื่นคำขอก่อนวันที่ 3 ของทุกเดือน พิมพ์ อีเมล

 

 

 

..

 


 
ขอเชิญสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เนื่องในโอกาศ ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย พิมพ์ อีเมล

 

 

..


 
การขอหนังสือรับรองหุ้น , หนังสือรับรองเงินฝาก พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 

 
สหกรณ์ฯ เพิ่มช่องทางส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้สมาชิกผ่าน LINE พิมพ์ อีเมล

 

วิธีการเพิ่ม Line ของสหกรณ์ฯ(@CRTC)... อ่านที่นี่

 

..

 


 

 
การให้เงินสนับสนุนการออมในโรงเรียน ประจำปี 2559 พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 
คำพิพากษา หมายเลขดำที่๑๑๕๙/๒๕๕๕ ดดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๒๐/๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล

 

..


 
สสอค.เปิดรับสมาชิกใหม่ อายุไม่เกิน 50 ปี(ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.59) พิมพ์ อีเมล

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062 027 2389

**อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.19 บาท/ศพ)**

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร สสอค.(ปกติ) ที่นี่ ***

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร สสอค.(สมทบ) ที่นี่ ***

..

 


 
สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิก ถึงสิ้นเดือนธันวาคม2559 พิมพ์ อีเมล

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062 027 2389

## อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.80 บาท/ศพ) ##

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(สามัญ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)

..


 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 มกราคม 2559 พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
สมาชิกโปรดทราบ.. พิมพ์ อีเมล

** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 27 ส.ค. 2558 **

..

 


 

 

ประธานสหกรณ์ฯ

 

นายวิราช  ป้อมบ้านต้า

ประธานกรรมการ
สอ.ครูเชียงราย จำกัด

การรับสมาชิก

รับสมาชิกใหม่ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 13.00 น.  ใช้หลักฐานประกอบใบสมัครดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์(รพ.เท่านั้น)
  4. สลิปเงินเดือน (เพื่อแสดงว่า ได้รับเงินเดือนแล้ว)

  5. **รับอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์**


วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

 

วิธีการกู้ฉุุกเฉินผ่าน ATM

 

อัตราแลกเปลี่ยน

คำนวณเงินแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมัน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

รวมลิงค์ข้อมูลการลงทุน

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลการลงทุน

 

http://pagead2.googlesyndication.com/simgad/12704584011261303148

สถิติการเข้าชมเว็บสหกรณ์ฯ

 

เลขบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร + สาขา หมายเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(8) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ 677-2-11865-6

...

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
1.ออมทรัพย์ 2.00%
2.ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
3.ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 24 เดือน 5.00%
..
4.ออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ
--
--
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
6 เดือน 4.45%
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
12 เดือน 4.65%อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้ที่ใช้ บุคคล หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.55%
2. เงินกู้ที่ใช้ หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.30%

ชสอ.และสสอค.

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด