เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯออนไลน์

 

 

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

 

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน..

ตารางการออกสัญญาเงินกู้

เงินกู้สามัญ(ส_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน 

เงินกู้วิทยฐานะ(วฐ)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้ฉุกเฉิน/ฉุกเฉินATM(ฉ_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน
ยกเว้น ผู้ที่ไม่มีรายการหักรายเดือน
สามารถออกสัญญาได้ทุกวันทำการ

 


 

เงินกู้สามัญรวมหนี้(สร)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้พิเศษ
- ทุกวันทำการ..

 

 


 

หมายเหตุ

เดือนสิ้นปีบัญชี การออกสัญญาจะเปลี่ยนไปจากปกติ ดังนั้นขอให้สมาชิกติดตามดูจากประกาศของสหกรณ์ฯอีกครั้ง

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สหกรณ์ฯ รับสมาชิกใหม่ประจำเดือนกันยายน2559 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 พิมพ์ อีเมล

 

 

..


 
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เปิดบัญชีเงินฝากพิเศษรายเดือน พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 

 
สหกรณ์ฯต้องจัดทำยอดเงินหักสหกรณ์ฯ และเงินหักสมาคมฌาปนกิจฯ รวมเป็นยอดเดียวเริ่ม กรกฎาคม 2559 พิมพ์ อีเมล

 

 

..


 
เงินกู้โครงการ "สามัญมั่นคง" พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 
สหกรณ์ฯ งด รับสมาชิกสมทบ เริ่มตั้งแต่ 2 ก.ค.59 พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 

 
สหกรณ์ฯ ปิด โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เริ่ม 17 มิ.ย.59 พิมพ์ อีเมล

 

 

..


 
สหกรณ์ฯ ปิด โครงการเงินฝากโครงการ "ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย" เริ่ม 17 มิ.ย.59 พิมพ์ อีเมล

 

 

ส่วนบัญชีเงินฝากในโครงการดังกล่าว ยังคงได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ยเดิมจนกว่าจะครบกำหนด

เมื่อครบกำหนดของการฝากเงินแล้ว
สหกรณ์ฯจะโอนเงินจากบัญชีโครงการดังกล่าว

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกข้อมูลไว้


..

 


 
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 พิมพ์ อีเมล

 

 

ผลการพิจารณา

รอบมิถุนายน 2559

รอบกรกฎาคม 2559

..

 


 
สมาชิกที่อยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้กรุณายื่นคำขอก่อนวันที่ 3 ของทุกเดือน พิมพ์ อีเมล

 

 

 

..

 


 
การขอหนังสือรับรองหุ้น , หนังสือรับรองเงินฝาก พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 

 
สหกรณ์ฯ เพิ่มช่องทางส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้สมาชิกผ่าน LINE พิมพ์ อีเมล

 

วิธีการเพิ่ม Line ของสหกรณ์ฯ(@CRTC)... อ่านที่นี่

 

..

 


 

 
การให้เงินสนับสนุนการออมในโรงเรียน ประจำปี 2559 พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 
สสอค.เปิดรับสมาชิกใหม่ อายุไม่เกิน 50 ปี(ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.59) พิมพ์ อีเมล

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062 027 2389

**อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.19 บาท/ศพ)**

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร สสอค.(ปกติ) ที่นี่ ***

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร สสอค.(สมทบ) ที่นี่ ***

..

 


 
สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิก ถึงสิ้นเดือนธันวาคม2559 พิมพ์ อีเมล

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062 027 2389

## อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.80 บาท/ศพ) ##

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(สามัญ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)

..


 
สมาชิกโปรดทราบ.. พิมพ์ อีเมล

** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 27 ส.ค. 2558 **

..

 


 

 

ประธานสหกรณ์ฯ

 

นายวิราช  ป้อมบ้านต้า

ประธานกรรมการ
สอ.ครูเชียงราย จำกัด

การรับสมาชิก

รับสมาชิกใหม่  ใช้หลักฐานประกอบใบสมัครดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์(รพ.เท่านั้น)
  4. สลิปเงินเดือน (เพื่อแสดงว่า ได้รับเงินเดือนแล้ว)

  5. **รับอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์**

สำหรับกันยายน 2559

รับในวันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 59


วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

 

วิธีการกู้ฉุุกเฉินผ่าน ATM

 

อัตราแลกเปลี่ยน

คำนวณเงินแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมัน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

รวมลิงค์ข้อมูลการลงทุน

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลการลงทุน

 

http://pagead2.googlesyndication.com/simgad/12704584011261303148

สถิติการเข้าชมเว็บสหกรณ์ฯ

 

เลขบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร + สาขา หมายเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(8) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ 677-2-11865-6

...

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
1.ออมทรัพย์ 2.00%
2.ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้ที่ใช้ บุคคล หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.55%
2. เงินกู้ที่ใช้ หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.30%

ชสอ.และสสอค.

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด