เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯออนไลน์

 

 

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

 

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน..

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ตารางการออกสัญญาเงินกู้

เงินกู้สามัญ(ส_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน 

เงินกู้วิทยฐานะ(วฐ)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้ฉุกเฉิน/ฉุกเฉินATM(ฉ_)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน
ยกเว้น ผู้ที่ไม่มีรายการหักรายเดือน
สามารถออกสัญญาได้ทุกวันทำการ

 


 

เงินกู้สามัญรวมหนี้(สร)
- หลังเงินเดือนออก - 10 ทุกเดือน

 


 

เงินกู้พิเศษ
- ทุกวันทำการ..

 

 


 

หมายเหตุ

เดือนสิ้นปีบัญชี การออกสัญญาจะเปลี่ยนไปจากปกติ ดังนั้นขอให้สมาชิกติดตามดูจากประกาศของสหกรณ์ฯอีกครั้ง

QR Code ของสหกรณ์ฯ

qrcode

http://www.crtc.co.th

รายงานสภาพอากาศ

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การรับสมาชิกใหม่

รับสมาชิกใหม่ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือนตลอดปี ใช้หลักฐานประกอบใบสมัครดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์(รพ.เท่านั้น)
  4. สลิปเงินเดือน (เพื่อแสดงว่า ได้รับเงินเดือนแล้ว)


การจับรางวัล ในโครงการ "เพิ่มหุ้น ลุ้นโชค 2ต่อ" ประจำปี 2557 พิมพ์ อีเมล

 

..

..

 

 


 

 
กำหนดวันให้บริการเพื่อเตรียมปิดบัญชีสิ้นปี พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
การลงคะแนนสรรหากรรมการ ประจำปี 2558 และกำหนดวันลงคะแนน พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 

 
กำหนดหมายเลขผู้สมัครและแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 พิมพ์ อีเมล

 

..


 
การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 พิมพ์ อีเมล

 

..

 


 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย รับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ อายุ 51-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ พิมพ์ อีเมล

..

 


 
สส.ชสอ.เปลี่ยนอายุการรับสมัครสมาชิก จากรับอายุไม่เกิน 60 ปี เป็น รับอายุไม่เกิน 58 ปี เริ่ม 1 ม.ค.58 พิมพ์ อีเมล

 

 

...

 


 

 
ประกาศผลการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2557 พิมพ์ อีเมล

รอบ มิถุนายน 2557

รอบ กรกฎาคม 2557

รอบ สิงหาคม 2557

รอบ กันยายน 2557

..

 


 
โครงการออมทรัพย์พิเศษ "ออมเพื่อแม่" เริ่มเปิดบัญชีตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2557 พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 

 
สมาชิกที่กู้สามัญ ต้องชำระให้ครบ 8 เดือนก่อน จึงจะสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ พิมพ์ อีเมล

 

 

..

 


 

 
สสอค.เปิดรับสมาชิกใหม่ อายุไม่เกิน 50 ปี พิมพ์ อีเมล

 

 

**อัตราจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ/ศพ  600,000 บาท (เฉลี่ย 2.35 บาท/ศพ)**

..

*** อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท ที่นี่ ***

..

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร(ปกติ) ที่นี่ ***

..

***ดาวน์โหลด ใบสมัคร(สมทบ) ที่นี่ ***

..

ค่าสมัคร 4,440 บาท

 


 
สสอค. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพิ่ม.. ในส่วนที่ไม่พอจ่ายของปี 2555 และ 2556 พิมพ์ อีเมล

สามารถชำระได้ตั้งแต่วันนี้ - 30  พฤศจิกายน 2557

..


 
สมาคมฯ งด พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่งวดเดือน มี.ค. 2557 พิมพ์ อีเมล

 

*** สำหรับ สมาชิกบำนาญ ยังคงพิมพ์ใบเสร็จและจัดส่งให้ตามปกติ ***

..

 


 
สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิก อายุไม่เกิน 60 ปี.. พิมพ์ อีเมล

 

** กรุณาเตรียมหลักฐาน อย่างละ 2 ชุด **

ค่าสมัคร 4,040 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(ปกติ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)

..

 


 
สหกรณ์ฯ ยกเลิก การพิมพ์ใบเสร็จให้สมาชิกข้าราชการปกติ เริ่ม ก.พ.2557 พิมพ์ อีเมล

..

 


 

 
โปรดทราบ..สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้..จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน..ตามข้อบังคับ พิมพ์ อีเมล

 

...

 


 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

วารสารประจำเดือน

ฉบับที่ 1/2557

ฉบับที่ 2/2557

วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

 

วิธีการกู้ฉุุกเฉินผ่าน ATM

 

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาทองคำ

ราคาน้ำมัน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

รวมลิงค์ข้อมูลการลงทุน

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลการลงทุน

 

http://pagead2.googlesyndication.com/simgad/12704584011261303148

สถิติการเข้าชมเว็บสหกรณ์ฯ

 

เลขบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร + สาขา หมายเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ธนชาติ สาขาเชียงราย 375-2-14651-6
(8) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(9) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ 677-2-11865-6

...

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
1.ออมทรัพย์ 2.00%
2.ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
3.ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 24 เดือน 5.00%
4.ออมทรัพย์พิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษ "ออมเพื่อแม่" --
--
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
6 เดือน 4.45%
- เปิดบัญชี ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
12 เดือน 4.65%
* สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งสมาชิกและสมาชิกสมทบ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
1. เงินกู้ที่ใช้ บุคคล หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
7.00%
2. เงินกู้ที่ใช้ หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.75%

ชสอ.และสสอค.

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด